GÜNAY DİJİTAL NEDİR?

Günay Dijital, bir uzaktan eğitim platformudur. Günay Yayınları Zoom ve Bumerang Serileri ile birlikte sunulur.
Günay Dijital üzerinden;

Canlı Ders
Soru Havuzu
Online Sınav ve Denemeler
Ödevlendirme
Etüt
Ölçme Değerlendirme
Öğrenci takibi ile öğretmen-öğrenci-veli etkileşimi

organize edilebilir.