GÜNAY DİJİTAL NASIL KULLANILIR?
Sisteme Giriş

• Sistem yöneticisi tarafından verilen kurum şifresi ile sisteme girilir.
• Günay Dijital hiyerarşik bir şekilde yönetildiği için kurum yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve veli şifreleri tanımlanır.
• Sisteme giren kurum yetkilisi sınıfları, öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tanımlar. İstenirse e-okul sisteminden alınan excel listeleri topluca sisteme yüklenir.

Canlı Ders Oluşturma ve Yönetme

• Kurum yöneticisi “Canlı Ders” bölümünden tarih ve saat belirleyerek canlı dersleri planlar.
• Öğretmen ve öğrenciler şifreleri ile sisteme girip Eğitim Takvimi üzerinden canlı ders saatini tıklayarak derse giriş yaparlar.
• Öğretmen, kurum yöneticisinin atadığı sanal sınıfı kullanarak ekran paylaşarak dersini anlatır. Sistem üzerinden yoklama yapabilir.

Ödevlendirme ve Eğitim İçerikleri

• Öğrenci, canlı derslerin dışında kendisine atanan ödevleri yapar. Diğer zoom ve bumerang içeriklerini kullanabilir.